วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลประกันภัยรถ ประเภท 2+ และ 3+

ประกันภัย 2+ เอเชียประกันภัย ราคา 7,900 บาท

เอเชีย 2 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เอเชียประกันภัย ซ่อมรถให้ทันที 1 แสนบาท* พร้อมเพิ่มความคุ้มครองรถคุณกรณีรถหายหรือไฟไหม้อีกด้วย

ความคุ้มครอง


ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รถยนต์) 100,000 บาท */**
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร 3 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร 3 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
รถเก๋ง/กระบะ 7,900 บาท
รถตู้ 9,700 บาท

หมายเหตุ
* เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก
** ในกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง

สามารถสั่งซื้อได้ที่ ติดต่อเรา

ส่งเอกสารตามขั้นตอนการสั่งซื้อ
.
..
ประกันภัย 3+ เอเชียประกันภัย ราคา 6,800 บาท

เอเชีย 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เอเชียประกันภัย ซ่อมรถให้ทันที 1 แสนบาท* พร้อมเพิ่มความคุ้มครองรถคุณกรณีรถหายหรือไฟไหม้อีกด้วย

ความคุ้มครอง


ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รถยนต์) 100,000 บาท */**
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร 3 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร 3 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
รถเก๋ง/กระบะ 6,800 บาท
รถตู้ x,xxx บาท

หมายเหตุ
* เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก
** ในกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง


สามารถสั่งซื้อได้ที่ ติดต่อเรา

ส่งเอกสารตามขั้นตอนการสั่งซื้อ
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น