วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

เลือกบริจาค 500 บาท ให้คุณตาจินดา

เราได้เริ่มโครงการนี้ พร้อมๆ กับการค้นหาคนพิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นภาระของครอบครัว ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายประจำทุกเดือนในจำนวนมาก เช้น กรณีของคุณตาจินดา ที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ท่านสามารถอ่าน ข้อมูลของคุณตาจินดา ได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ


ถ้า ท่านต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2+ หรือ 3+ อยู่แล้วเป็นประจำทุกปี ท่านสามารถร่วมโครงการ "ซื้อประกัน 2+ 3+ สบายใจ ร่วมบริจาคกรมธรรม์ละ 500 บาท" ให้กับคนพิการที่ผ่านการพิจารณาจากเราแล้ว


ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
คนทุพพลภาพมืออาชีพ
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น